GDPR

Privatlivspolitik for Vallensbæk Helårsbadeforening Havet jf. persondataforordningen af 25.5.2018.

Dataansvar
Foreningen behandler personoplysninger. Læs herunder hvad Vallensbæk Helårsbadeforening Havet har registreret om dig, og hvordan vi behandler oplysningerne.
Vi gemmer dine oplysninger, så længe du fornyr dit medlemskab/venteliste plads i klubben. Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab/venteliste plads for den kommende sæson, betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig pr.1.1. hvor du ikke længere er medlem.

Dataansvarlig
Foreningen er dataansvarlig og kan kontaktes på mail:kontakt@badeforeninghavet.dk
CVR: 42126861
Formand/kasserer sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.

Personoplysninger
Navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer, mailadresse, fødselsdato. Disse oplysninger får vi fra dig. Yderligere registreres din indmeldelsesdato.
Vi registrerer også, hvis du har fået en eller anden form for advarsel – f.eks. misbrug af armbånd eller overtrædelse af Vallensbæk Helårsbadeforening Havet regler eller vedtægter. Dette slettes samtidig med, at konsekvensen af overtrædelsen udløber. Du bliver orienteret
om, hvad vi registrerer, og hvornår vi sletter det. I foreningen tages der kun portrætbilleder med dit samtykke. Billederne benyttes ikke offentligt.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål.

 • Medlemsdatabase
 • Registrering af kontingentbetaling, egenbetaling til arrangementer
 • Registrering af bestilling af armbånd 
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Afholdelse af arrangementer
 • Ansøgning til Vallensbæk kommunes fritids- og kulturforvaltning om medlemstilskud

Samtykke
Foreningen behandler alle personoplysninger jf. lovgivningen i persondataforordningen,
hvor behandling som beskrevet ovenfor ikke kræver samtykke.

Videregivelse af oplysninger
Medlemsliste sendes 1 gang årligt til Vallensbæk kommune til brug for ansøgning om tilskud.
Personoplysninger kan ligeledes gives til samarbejdspartnere vedr. support og it-drift.

Foreningen har en databehandleraftale med
Axolex, Strandespladen 110, 2665 Vallensbæk Strand

Dine rettigheder:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse.

Opbevaring og sletning af oplysninger
Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger vi har om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige. Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28.5.sal, 1300 København K.

Opdatering af denne politik
Ændringer vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.badeforeninghavet.dk