Formål

Helårsbadeforeningen Havet er en forening, hvis primære formål er at udbrede glæden ved helårsbadning. Det ønsker vi at gøre gennem en række aktiviteter, som understøtter formålet. Aktiviteterne, som vi ønsker at tilbyde vore medlemmer, kredser om at udvide forståelsen for kroppen ved at udforske, hvordan den påvirkes af havet. Sauna og saunagus er blot et af mange tilbud til vores medlemmer, men vores foreningen er heldigvis ikke kun en saunaklub men en helårsbadeforening, der tilbyder et foreningsliv med en lang række andre aktiviteter. Derfor arbejder vi på en løsning, som skal sikre, at så mange som muligt kan få medlemskab og få glæde af foreningens tilbud.De løsninger vi forestiller os kan imødekomme denne ambition er bl.a.:

• Et bookesystem til sauna i de tidsrum, hvor der er størst interesse. På den måde sikrer vi, at færrest muligt går forgæves. Anlægget er bygget til en kapacitet til 18 personer i saunaen.

• Aktiviteter som understøtter foreningens formålsparagraf gennem hele ugen, som ikke nødvendigvis kræver adgang til en sauna f.eks.:

o Meditativ vinterbadning.
o Vejrtrækningsøvelsesforløb målrettet helårs- og vinterbadning.
o Førstehjælpskurser særligt omkring håndtering af vand- og kuldeskader og kurser omkring sikkerhed ved havet
o Sociale arrangementer (så mange som muligt) i og ved havet omkring strandparken.
o Yoga målrettet helårs- og vinterbadning og meget meget andet.

Vi opfordre jer som medlemmer til at være med til at komme med ideer og selv starte initiativer, der kan føre til, at foreningen ikke begrænses til at være en saunaklub men en helårsbadeforening. Hvis vi ikke lader os begrænse af saunaens og omklædningsrummets kapacitet, men vender blikket mod alle de fantastiske muligheder, som havet tilbyder omkring Vallensbæk Havn og strand, kan vi til at starte med at tilbyde 700 personer medlemskab. Når vi har observeret, hvordan foreningslivet udarter sig, tager vi medlemstallet op til revision.