Invitation til generalforsamling d. 28/2-2023

Til alle medlemmer i Vallensbæk Helårsbadeforening Havet.

 Du indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00 på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk. 

Fra klokken 18.00 serveres der sandwich og drikkelse, hvor du kan møde andre medlemmer og eventuelt få assistance til Klubmodul APP. 

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan indsendes til: Kontakt@badeforeninghavet.dk. Den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før.

 Foreløbig dagsorden kan læses og downloades her: https://www.badeforeninghavet.dk/arkiv-2023/

 /Bestyrelsen