Invitation til generalforsamling d. 9/3-22

Indkaldelse til Helårsbadeforeningen Havets første ordinære generalforsamling:

Sted: Egholmskolens festsal

Tidspunkt: Onsdag d. 9. marts kl. 19.00

Denne indkaldelse sendes snarest muligt per mail til alle betalende medlemmer af ”Havet”, så alle bedes tjekke deres indbakke. Hvis den ikke kan findes der, så kig i din spam/uønsket mail mappe, eller hvad den nu hedder i netop dit mail program

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Godkendelse af kontingent.
  8. Godkendelse af budget.

9.    Valg til bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter:

             Valg af formand, ulige år.

             Valg af kasserer, lige år. Merete Repsdorph modtager genvalg

             Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år.

             Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år. Michael B. Jensen modtager genvalg

Valg af 2 suppleanter, hvert år. Lisbeth Olsen og Betina Toft modtager ikke genvalg.

                     Valg af 1 revisor, ulige år.

             Valg af revisorsuppleant, hvert år. Ella Odgaard modtager genvalg.

  10. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden med eventuelle forslag til behandling udsendes senest 8 dage før. Forslag bedes sendes til kontakt@badeforeninghavet.dk.

Vel mødt, bestyrelsen.